Splošni pogoji uporabe storitev

Zadnja sprememba: 1.9.2020

1. SPLOŠNO

Pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in poslovnim subjektom Hostko d.o.o., ki ga skleneta naročnik storitev (v nadaljevanju naročnik) in Hostko d.o.o. (v nadaljevanju ponudnik).

Ob oddanem naročilu se smatra, da je naročnik seznanjen s pogoji uporabe, ki so javno objavljeni na naših straneh. Razmerje med ponudnikom in naročnikom urejajo poleg veljavne zakonodaje še spodaj navedeni pogoji oz. členi.

1.1. Naročnik se strinja, da izpolnjuje zakonsko določeno starost za vstop v ta sporazum.

1.2. Naročnik se obveže, da bo skrbel za ažurnost in pravilnost vseh kontaktnih in osebnih podatkov (ali podatkov podjetja).

1.3. Naročnik se obveže, da bo redno spremljal elektronski naslov, ki ga je navedel ob naročilu storitev. Prav tako se naročnik obveže, da nas bo redno obveščal o spremembah elektronskega naslova, ki ga redno uporablja. Ponudnik ni odgovoren, če sporočila prispejo v mapo z nezaželeno pošto na naročnikovi strani.

1.4. Naročnik je seznanjen, da ponudnik objavlja obvestila vezane na storitve na ponudnikovih spletnih straneh.

1.5. V skladu z direktivo 2010/45/EU ter s spremenjenim 84. členom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) se s 01.01. 2013 uvaja enakovredna obravnava papirnatih in elektronskih računov. Z oddanim naročilom na tej spletni strani se naročnik strinja, da mu so mu vsi predračuni in računi posredovan v elektronski obliki.

1.6. Naročnik, ki želi da se mu račun pošlje v papirnati obliki, lahko to sporoči naknadno. Za vsak račun, poslan preko navadne pošte, se obračunajo administrativni stroški v vrednosti 5,00 EUR.


2. CENE IN PLAČILNI POGOJI

Objavljene cene na spletnih straneh ponudnika so v EUR in vsebujejo 22% DDV, v kolikor ni drugače navedeno.

2.1. Ponudba / Predračun
Za uporabo naših storitev je potrebno predplačilo za določeno obdobje, po predračunu (v PDF obliki). Podatki za plačilo bodo posredovani na naročnikov kontaktni e-mail naslov, ki ga naročnik vpiše pri oddaji naročila preko spletne strani ponudnika. Kontaktni e-mail naslov lahko naročnik vedno spremeni v naročnikovi nadzorni plošči.

Če na ponudbi pride do napačnega zneska oz. specifikacije storitev, ima ponudnik pravico znesek popraviti in je naročnika dolžan o tem obvestiti. Naročnik se strinja, da mora plačati popravljeni znesek ali odstopiti od ponudbe, v kolikor dogovor ni možen.

Naročnik se strinja, da bo svoje obveznosti iz naročniškega razmerja poravnal v roku na predračunu. V primeru, da naročnik želi spremeniti plačilno obdobje, mora to ponudniku sporočiti pred iztekom trenutno zakupljenega obdobja preko elektronske ali navadne pošte.

Naročnik s plačilom sprejme ponudbo.

2.2. Realizacija naročila

Naročene storitve bodo opravljene, ko prejmemo nakazilo oziroma potrdilo o nakazilu. Ponudnik naročnika o tem obvesti na elektronski naslov, ki ga naročnik navede ob naročilu.

Zaradi narave storitev, ki jih nudi ponudnik, naročnik razume in se strinja, da ponudnik ne daje zagotavlja, da bodo naročene storitve po prejemu plačila uspešno opravljene. V kolikor se v tem primeru ponudnik in naročnik ne dogovorita drugače, ponudnik naročniku vrne vplačana sredstva na TRR naročnika, brez obresti ali drugih doplačil.

Račun se izda po plačilu na podlagi ponudbe in se glasi na podatke navedene ob naročilu. Ti podatki se lahko kasneje spreminjajo v naročnikovi nadzorni plošči.

2.3. Podaljševanje naročenih storitev

Vse storitve so veljavne do roka, ki je naveden na ponudbi (predračunu) in računu. Vsaj 1 mesec pred potekom roka veljavnosti storitve naročniku preko e-pošte posredujemo ponudbo (predračun) za podaljšanje. V kolikor naročnik poravna predračun, se smatra, da storitve želi podaljšati. V primeru neplačila ponudbe (predračuna) naročnik prejme preko e-pošte vsaj 3 različna opozorila o neporavnanih obveznosti, preden se smatra, da storitev ne želi podaljšati. Pri podaljševanju obstoječih storitev ni mogoče uporabljati akcijskih cen in/ali popustov, razen če na strani ni navedeno drugače.

2.4. Odpoved in prekinitev naročenih storitev

Naročnik lahko vedno odpove storitev tako, da nas o tem obvesti preko e-pošte ali telefonske številke, navedene na naši spletni strani. V vsakem primeru se za odpoved storitve šteje to, da ponudba za podaljšanje storitve (predračun), ki jo pošljemo vsaj 1 mesec pred potekom storitev, ni poravnana roku, ki je naveden na ponudbi.

Akcije in popustne kode se ne seštevajo. Naročnik lahko koristi samo eno ugodnost, pridobljeno preko kode za popust, naenkrat. Slednje je ponazorjeno tudi s tem, da je med naročilom možno vpisati samo eno kodo za popust.

2.5. Akcija - brezplačen prenos spletnih strani

Ponudnik v primeru novo oddanega naročila za spletno gostovanje ponuja storitev brezplačnega prenosa spletnih strani iz trenutne lokacije na ponudnikove strežnike.

 • Ponudnik si pridržuje pravico, da to storitev omeji na 1 spletno stran z 1 MySQL bazo oz. na 1 delovno uro
 • Ponudnik si pridržuje pravico, da zavrne selitev (pre)velikih e-poštnih predalov, ki ne ustrezajo pogojem uporabe.
 • Ponudba velja samo v primeru, da spletne strani, ki jih je potrebno prenesti, trenutno ne gostujejo že na strežnikih ponudnika.

Popusta za prvo leto že zaradi svoje narave ni mogoče koristiti večkrat.


3. SPLETNO GOSTOVANJE

3.1. Odgovornosti in dolžnosti ponudnika

Ponudnik se obvezuje, da bo skrbel za nemoteno delovanje strežniških sistemov, smotrno in pravočasno posodabljal programsko opremo strežniških sistemov, naročnike obvestil o pomembnih posodobitvah z novico na naših spletnih straneh (v določenih primerih tudi preko e-pošte), v najkrajšem možnem času odpravil nastale napake in za varnost podatkov.

Zaradi same narave storitev, ki jih ponudnik nudi ter zaradi narave interneta ponudnik ne more zagotavljati, da bodo storitve vedno dostopne.

Ponudnik ne odgovarja za pravilnost podatkov, ki jih kdorkoli pošlje na ali iz strežnika.
Ponudnik ne odgovarja za noben izgubljen ali poškodovan podatek na strežniku.
Ponudnik ne odgovarja za posredno ali nepostredno nastalo škodo z uporabo naših storitev.
Ponudnik zanika vsako odgovornost za škodo povzročeno vendar ne omejeno na:

 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi izpada delovanje storitev strežniških sistemov,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi povečanja odzivnega časa,
 • škodo ali odgovornost nastalo pri neprenosu ali napačnem prenosu podatkov,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepooblaščenega posega,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi kakršnegakoli (hekerskega) napada,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi nesprejete in/ali neodposlane elektronske pošte ali napake e-poštnega strežnika,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi naravnih in višjih dejavnikov.

Ponudnik ni odgovoren za izgubo podatkov, prekinitve v delovanju storitev ali kakršenkoli izpad ali izgubo podatkov, do katere je prišlo po krivdi tretje osebe, ponudnika storitev, njegovih strank ali zaposlenih.

Naročnik se strinja, da bo ponudnik periodično ročno ali programsko brez predhodnega obvestila pregledoval delno ali celotno naročnikovo vsebino prenešeno na zakupljen strežniški prostor. S tem ponudnik dodatno pripomore k varnosti strežniških sistemov (npr. iskanje neprimerne programske opreme, spletnih virusov, itd.).

V kolikor ponudnik zazna neprimerno programsko kodo, se naročnik strinja, da jo lahko ponudnik odstrani brez predhodnega obvestila naročnika.

3.2. Odgovornosti in dolžnosti naročnika

Naročnik se strinja, da v celoti odgovarja za vsebino na zakupljenem prostoru.

Naročnik se strinja, da na opremo pri ponudniku ne bo prenašal naslednjih vsebin:

 • vsebine, ki je nelegalna, nasilna, obrekljiva, opolzka ali kakorkoli sporna,
 • vsebine, ki vsebuje viruse ali sovražne računalniške programe, nelegalno programsko opremo, ipd.,
 • vsebine, ki je namenjena kriminalnim dejanjem ali združbam,
 • vsebine, ki spada pod zaščitene znamke, patente, avtorske pravice ali drugo intelektualno lastnino,
 • naročnik ne bo uporabljal storitev ponudnika kot razvojno okolje in za testiranje skript.

Naročnik se zaveda da ima ponudnik v ponudbi pakete deljenega spletnega gostovanja, ki so namenjeni za uporabo ene fizične ali pravne osebe. Vse gostujoče domene in pripadajoče spletne strani v teh paketih morajo biti tako v lasti in upravljanju naročnika paketa. Za vse ostale primere ima ponudnik v ponudbi reseller pakete gostovanja, ki jih naročnik lahko tudi daje v uporabo drugim uporabnikom.

Naročnik se strinja, da vire v paketu deljenega gostovanja ne bo plačljivo ali brezplačno odstopil komurkoli brez pisnega dovoljenja ponudnika. V kolikor bo naročnik prekršil omejitev iz prejšnjega stavka se strinja, da mu ponudnik zaračuna pogodbeno kazen v dveh letnih vrednostih samostojnega paketa deljenega gostovanja za vsako gostujočo domeno kjer je bila kršitev ugotovljena. Ustvarjanje poštnih predalov v paketih deljenega gostovanja za osebe iz organizacije naročnika je dovoljeno brez pisnega dovoljenja ponudnika.

Naročnik v celoti razume in se strinja, da bo ponudnik periodično ročno ali programsko delno ali v celoti brez predhodnega obvestila pregledoval delno ali celotno naročnikovo vsebino prenešeno na zakupljen strežniški prostor in s tem bo lahko ponudnik dodatno pripomogel k varnosti strežniških sistemov (iskanje neprimernih skript, zlonamerne PHP kode v obstoječo naročnikovi PHP kodi, itd.). V kolikor ponudnikov program za varnost zazna neprimerno PHP kodo, zlonamerno programsko kodo se naročnik strinja, da jo ponudnik nemudoma odstrani, brez predhodnega obvestila in onemogoči dostop do spletnih strani brez predhodnega obvestila.

Naročnik se strinja, da ostane spletna stran nedostopna toliko časa, dokler niso odpravljeni vsi vzroki za okužbo (onemogočeni so vsi znani vektorji napada, ne le odstranjene okužene datoteke). Ponudnik lahko omeji dostop do skript iz določenih IP naslovov, za katere sumi, da predstavljajo varnostno grožnjo (npr. DOS ali DDOS napad).

Ponudnik je v pakete deljenega in reseller spletnega gostovanja vkjučil v svoj sistem izdelave varnostnih kopij. To je storil le kot dodatno ugodnost za uporabnike in ni del storitve, ki jo je naročnik najel pri ponudniku z naročilom paketa gostovanja, prav tako v storitev ni vključeno pridobivanje podatkov iz varnostnih kopij ponudnika. Ponudnik tudi ne zagotavlja, da bodo podatki iz varnostnih kopij vedno na voljo. Ponudnik lahko kadarkoli brez predhodnega opozorila naročnika spremeni svojo politiko izdelave varnostnih kopij. Naročnik v celoti razume in se strinja, da bo za lastno varnostno kopijo podatkov v celoti skrbel sam.

Naročnik se strinja, da se mu onemogoči uporaba spletnega gostovanja, če prekorači zakupljeni mesečni prenos oz. preseže zakupljeni prostor na strežniku.

Naročnik se strinja, da se mu onemogoči uporaba spletnega gostovanja, če prekorači zakupljene strežniške resorse (CPU - procesorski čas, MEM - delovni spomin, itd.), ki so dedicirani naročeni storitvi.

Naročnik se strinja, da z uporabo kakršnihkoli skript in programov prevzame tudi skrb in odgovornost za redno posodabljanje te programske opreme zaradi lastne varnosti in varnosti celotnega strežnika.

Naročnik se strinja, da vsakršno povzročeno škodo in posledične dodatne stroške v celoti poravna sam v roku 7 dni od nastanka.

Naročnikova dolžnost je, da ponudniku vedno javi svoj aktivni kontaktni e-mail naslov. V kolikor določen e-mail naslov ni več aktiven, ponudnik za to ne more vedeti, niti ni dolžan usklajevati tega z naročnikom.

3.3. Omejitve

Ponudnik smatra spodaj navedena dejanja kot zlorabo strežniškega sistema.

 • Nepooblaščena ali nedovoljena uporaba strežnika (branje, pisanje in izvajanje operacij izven domačega direktorija (t.i. "home" / "root folder"),
 • Nedogovorjeno množično pošiljanje pošte z uporabo lastnih skript in/ali preko vdora/lukenj v naročnikovi programski opremi,
 • Pošiljanje elektronske pošte na naključne elektronske naslove (spam),
 • Nameščanje ter zaganjanje programov, ki ostanejo prisotni v delovnem spominu strežniškega sistema

Prekomerno izkoriščanje zmogljivosti strežniškega sistema (strežniških procesorjev, pomnilnika, pasovne širine in/ali diskovnega polja). Na strežniškem sistemu zaradi svoje narave (prekomerna poraba strežniških sredstev) niso dovoljene naslednji tipi programske opreme:

 • aplikacije za pretočni video ali avdio (npr. Internet radio),
 • game strežnikov (browser based igre npr. Travian ali podobni kloni),
 • razvojno ali testno okolje za aplikacije,
 • aplikacije za klepet ("chat"),
 • aplikacije za igranje iger ("games"),
 • aplikacije za deljenje datotek ("file sharing / P2P"),
 • vse vrste "proxy" aplikacij,
 • aplikacije za prikazovanje oglasov ("banner rotation"), izjema je razumen obseg delovanja,
 • spletni agregati povezav ("link farms"),
 • spletni pajki ("crawlers, bots, parsers"),
 • cryptocurrency forumi, nagradne igre, exchange ali crypto mining in podobne sheme ki so povezane z cryptocurrency,
 • ustvarjanje uporabniškega računa za domeno ki ni registrirana ali ne obstaja,
 • puščanje datotek na strežniku za uporabniški račun ki nima aktivne domene, ali domena ne kaže na gostujoči IP naslov ponudnika ali uporabniški račun ki je suspendiran več kot 30 dni (1 mesec),
 • aplikacije oz. skripte za video streaming niso dovoljene v reseller in "shared" paketih gostovanja,
 • uporaba programov kot so "paid per click", "paid per referrer" ali sistemov kot so lockerz ipd. "reward" programi za nagrajevanje uporabnikov,
 • gostovanje aplikacij kot so web spiderji (web bot), skripte za indexiranje (Google AdCache ali AdSpy), IRC skripte, game strežniki (counterstrike, halflife, battlefield1942 ipd.)
 • pri delu s cronjob(s), ki omogočajo izvajanje funkcij ob določenem času, je prepovedano prepogosto izvajanje, kar se smatra več kot 2krat (2x) na uro,
 • v kolikor naročnik sam izdeluje varnostne kopije svojih podatkov, na strežniku ni dovoljeno hraniti teh kopij (Varnostne kopije hranite na osebnem računalniku, ali zapisljivih medijih),
 • naročnik gostovanja se v celoti razume in se strinja da ne bo s svojim uporabniškim računom porabil več kot 20% sistemskih sredstev (CPU) za več kot 90 sekund. Obstaja veliko različnih aktivnosti ki takšno porabo povzročajo in ti so CGI skripte, FTP, PHP, HTTP, itd.

Na strežniškem sistemu zaradi svoje narave niso dovoljene naslednje vsebine:

 • piramidne oz. Ponzi sheme in/ali HYIP ("High Yield Investment Programs") programi,
 • žaljive, obscene ali nasilne vsebine oz. vsebine, ki pozivajo k omenjenim aktivnostim,
 • avtorsko zaščiteni materiali,
 • programska oprema, ki omogoča deljenje avtorsko zaščitenih materialov

Na paketih spletnega gostovanja je dovoljeno shranjevati le datoteke, ki so neposredno povezane z delovanjem spletnih strani. To pomeni, da paketi spletnega gostovanja niso namenjeni arhiviranju podatkov ampak gostovanju spletnih strani, spletnih aplikacij in spletnih trgovin. Pod to omejitev spadajo tudi aplikacije, ki so namenjene nalaganju in hrambi datotek, torej video / audio portali, spletne učilnice in podobne platforme. Ker te spletne strani tipično generirajo bistveno več podatkov kot klasične spletne strani, deljeno okolje (storitev Gostovanje in Reseller gostovanje) za gostovanje teh portalov ni primerno.

Naročnik se strinja, da lahko ponudnik določemenu IP naslovu začasno in brez obvestila onemogoči dostop do strežniških sistemov, v kolikor le-ti prekomerno izkoriščajo strežniška sredstva.

3.4. Prekomerno pošiljanje elektronske pošte

Posamezno sporočilo lahko pošljete največ 50 prejemnikom hkrati. V primeru, da pošiljate sporočilo več kot 50-tim prejemnikom, je potrebno med pošiljanjem uporabljati zakasnitve.

Največje število poslanih sporočilo na uro je:

Prepovedano je pošiljanje elektronske pošte na naslove, pridobljene brez naročnikove izrecne potrditve, da želi prejemati ta obvestila (npr. pošiljanje obvestil na e-poštne naslove, pridobljene iz javno dostopnih baz).

V primeru, da mesečno število poslanih sporočil preseže 5.000, svetujemo, da naročnik za razpošiljanje masovne e-pošte uporablja namensko rešitev (MailChimp, Campaign Monitor, Amazon SES, Mailgun, itd.). S tem bo zagotovljena večja kvaliteta storitev tako za naročnikovo e-poštno kampanjo.

3.5. Omejitev števila datotek

Največje število datotek na paketu gostovanja je:

V primeru ko uporabniški račun preseže omejitev bo avtomatsko onemgočeno upravljanje z datotekami in spletna stran bo začela prikazovati Internal error ali Quota exceeded kar je lahko znak za doseženo omejitev.

Za normalno delovanje bo potrebo počistiti datoteke ki se ne potrebujejo ali pa nadgradnja na večji paket če je le to mogoče.

Naročnik razume in se strinja, da v primeru, da določen paket gostovanja preseže to omejitev, ponudnik ne izdeluje več brezplačnih rezervnih kopij podatkov na tem paketu gostovanja.


DOMENE

Splošno

Naročnik se zavezuje, da bo zagotovil vse potrebne podatke za registracijo, prenos in/ali podaljšanje domene.

Naročnik se zavezuje, da se bo informiral in sprejel vsa pravila, ki veljajo za posamezno domensko končnico (domeno), ki jo želi registrirati, prenesti in/ali podaljšati. Ponudnik na željo naročnika lahko posreduje več informacij in razlago pogojev.

Ta sporazum ostane veljaven za čas registracije imena domene, katerega ste izbrali, zabeležili in plačali ob registraciji ali podaljšanjem s tem v zvezi. Če bo ime domene prenešeno na drugega registrarja, se pogoji tega sporazuma samodejno prekinejo.

Naročnik v celoti razume in se strinja, da bo v primeru izpodbijanja registracije ali prednaročila imena domene s strani tretje osebe izpostavljen predpisom, kateri so navedeni v pravilniku o sporih, kateri je sprejet s strani dotičnega registra. Strinjate se, da nas boste v primeru nastalega spora glede imena domene s katerokoli tretjo osebo zavarovali in nas imeli za neškodljive v skladu s pogoji in določili, katere so navedene v pristojnem pravilniku.

Od 1. januarja 2014 veljajo nova pravila za preverjanje pravilnosti podatkov o domenah. Stranka je dolžna skrbeti za pravilnost in ažurnost podatkov o domenah, še posebej vseh kontaktnih podatkov. Ob registraciji in prenosu domene bo registrar (ali ponudnik v imenu registrarja) zahteval potrditev kontaktnih podatkov preko e-poštnnega sporočila. Če stranka podatkov ne bo potrdila v 15 dneh od dne ko registrar pošlje e-poštno sporočilo, bo domena izklopljena. Ponudnik ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi jo stranka utrpela zaradi izklopa domene. Prav tako ponudnik ni odgovoren za dostavo e-poštnega.

Naročnik je seznanjen z dejstvom, da so pravila posameznega registra v celoti neodvisna od volje in ravnanj ponudnika ter da so registri samostojne osebe, ki niso povezane s ponudnikom.

4.1. WHOIS baze

Za potrebe WHOIS baz naročnik dovoljuje objavo, vendar ne omejeno na naslednje podatke:

 • ime in priimek ali naziv podjetja,
 • poštni naslov,
 • elektronski naslov,
 • telefon in/ali faks številko,
 • ime domene,
 • DNS strežnike,
 • datum registracije in veljavnosti domene

4.2 WHOIS servis za preverjanje domen

Na strani ponudnika je objavljen WHOIS vmesnik (spletni obrazec), preko katerega lahko obiskovalci preverjajo stanje spletnih domen. Ponudnik ne jamči za 100% pravilnost podatkov, ki jih prikazuje WHOIS vmesnik, saj zaradi sami narave spletnih domen in WHOIS servisov po svetu to ni tehnično mogoče.

Naročnikom priporočamo, da se posvetujejo s ponudnikom, kadar niso prepričani, ali so podatki resnično pravilni.

4.3. Splošni pogoji za registracijo domen

Naročnik se strinja, da ponudnik ne more jamčiti, da bo naročnik lahko registriral željeno domeno, čeprav trenutno poizvedba preko WHOIS srežnikov nakazuje, da je željeno ime domene še na voljo.

Naročnik se strinja, da niti registracija domene niti način na katerega jo bo uporabljal, ne krši zakonitih pravic tretjih oseb in nadalje, da domena ni registrirana za, niti ne bo uporabljena za kakršenkoli nezakonit namen.

Naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev potrjuje, da je seznanjen in da sprejema pravila registra za posamezno vrhnjo domeno in da se jih zavezuje v celoti spoštovati. Ponudnik vodi seznam registrov po posameznih vrhnjih domenah in na željo naročnika le-tej posreduje podatke o registru za določeno vrhnjo domeno. Spletne strani nekaterih registrov so v času veljavnosti teh splošnih pogojev dostopne na naslednjih spletnih povezavah:

.COM, .NET, .CC - Verisign Inc.,
.ORG, .NGO, .ONG - PIR,
.BIZ, .US - Neustar,
.INFO - INFO.info,
.EU - EURid,
.SI - Register.si,
.ME - Domain.me,
.DE - DENIC,
.AT - NIC.AT,
.IT - NIC.IT,
.FR - AFNIC,
.CO - GO.CO,
.RU - NIC.ru,
.ES - Dominios.es,
.MOBI - dotMobi.mobi,
.UK, .CO.UK - Nominet.

Naročnik je seznanjen z dejstvom, da so pravila posameznega registra v celoti neodvisna od volje in ravnanj ponudnika ter da so registri samostojne (pravne) osebe, ki niso povezane s ponudnikom

Imena domen po opravljeni registraciji v zakupljenem obdobju ni možno zamenjati.

Storitve registracije .SI domen, ki jih opravlja ponudnik (registrar .SI domen), so podvržene pravilom in postopkom, ki jih določa organizacija ARNES (register .SI domen), zato si ponudnik pridržuje pravico do spremembe svoje ponudbe in splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila.

4.4. Prenos domene

Naročnik se strinja, da lahko naroči prenos domene samo če:

 • je lastnik domene,
 • ima dostop do administrativnega e-poštnega naslova pri trenutnem registrarju,
 • ima EPP avtorizacijski ključ (oz. t.i. "Auth Code"),,
 • da je domena vsaj še 14 dni registrirana pri trenutnem registrarju,
 • ima možnost potrditi prenos domene.

Ob prenosu domene se pri določenih domenah izvede tudi samodejno podaljšanje domene za 1 leto v skladu s pravili vrhovnih registrarjev za generične domenske končnice kot so .COM, .NET, .ORG, ipd.

Naročnik razume in se strinja, da je prenos domene od ponudnika k drugemu registrarju izvedljiv brez dodatnih zapletov in stroškov le v primeru, ko domena še ni potekla oz. trenutni registrar ni omejil možnosti prenosa.

Cena za prenos domene je akcijska cena in jo je moč koristiti le enkrat v življenjskem ciklu registracije domene. Ko je cena za prenos in podaljšanje koriščena, se v bodoče upošteva redna cena za podaljšanje domene.

4.5. Podaljšanje domene

Naloga naročnika je, da pravočasno izvede transakcijo v skladu s plačilnim rokom, ki je naveden na predračunu za podaljšanje posamezne domene. Na podlagi tega lahko ponudnik izvrši pravočasno podaljšanje posamezne domene in tako zagotovi nemoteno delovanje le-te. V nasprotnem primeru dotična domena preide v status "KARANTENA". Pri obujanju posamezne domene iz statusa "KARANTENA" lahko nastanejo dodatni stroški, ki jih določa vrhovni registrar in na katere ponudnik nima vpliva.

4.6. Reklamacija domen

Naročnik v skladu z ZVPOT nima pravice odstopiti od pogodbe za registracijo domene, kadar je domena v skladu z zabeleženo transakcijo že registrirana. Gre namreč za storitve, ki so bile opravljene po natančnih navodilih naročnika oz. so bile prilagojene naročnikovim potrebam in zaradi svoje narave niso primerne za vračilo.


5. TRAJANJE STORITVE

5.1. Trajanje zakupljenih storitev je navedeno v naročniškem centru.

5.2. Trajanje zakupljenih storitev je navedeno v uporabniškem vmesniku. Vsaj 10 dni pred iztekom zakupljenega obdobja ponudnik naročniku pošlje predračun na elektronski naslov, naveden v naročnikovem uporabniškem vmesniku.

5.3. Vsi predračuni in računi so vedno na voljo v naročnikovem centru, kjer si jih lahko naročnik pregleduje, prenese ali shrani na svojo računalniško opremo ali natisne.

5.4. Naročnik razume in se strinja, da v kolikor predračun za podaljšanje storitev ni poravnan v navedenem roku, storitve na navedeni dan poteka prenehajo delovati.

5.5. Za podaljšanje potečenih storitev mora naročnik kontaktirati ponudnika za novo, veljavno ponudbo. Pri ponovni aktivaciji storitev, predvsem pri domenah, lahko nastanejo dodatni stroški.


6. OMEJITEV ALI PREKINITEV NAROČNIŠKEGA RAZMERJA

6.1. Naročnik razume in se strinja, da se neizvedba plačila v skladu z navedenim rokom na posredovani ponudbi (predračunu) za podaljšanje storitev smatra kot odpoved teh storitev in/ali naročniškega razmerja.

6.2. Naročnik razume in se strinja, da se prekine naročniško razmerje v kolikor je naročnik ponudniku posredoval napačne oz. zavajajoče informacije.

6.3. Katerakoli pogodbena stran lahko odpove naročniško razmerje za storitve kadarkoli v času trajanja storitev. Odpoved mora biti poslana po elektronski ali navadni pošti in začne veljati naslednje obračunsko obdobje. Že vplačanih sredstev za naročene storitve ponudnik ni dolžan vračati, razen v primeru novih naročil za spletno gostovanje, ki so mlajša od 30 dni.

Že vplačanih sredstev za naročeno registracijo domen ponudnik ni dolžan vračati, v kolikor so domene že registrirane.

Naročniki, ki niso fizične osebe, v nobenem primeru oziroma času nimajo pravice do vračila kupnine ob odpovedi naročenih storitev oz. pogodbe po tem, ko je ponudnik že prejel njihovo plačilo.

6.4. Naročnik razume in se strinja, da se prekine naročniško razmerje, v kolikor naročnik ne upošteva kateregakoli člena navedenih pogojev poslovanja.


7. ODŠKODNINE IN NADOMESTILA

7.1. Naročnik se strinja, da ponudnika storitev, njegovih strank ter zaposlenih ne bo terjal ali držal odgovornih za kakršnokoli škodo, ki bi nastala z uporabo ali nezmožnosti uporabe storitev ponudnika.

7.2. Naročnik se strinja, da je celotna odgovornost ponudnika pri storitvah iz naročniškega razmerja in pri vsaki kršitvi naročniške pogodbe omejena zgolj na znesek, ki ga je naročnik plačal za storitev.

7.3. Če naročnik namerno ali nenamerno škoduje ponudniku ima ponudnik pravico, da stroške za nastalo škodo v celoti zaračuna naročniku.


8. VAROVANJE PODATKOV

8.1. Ponudnik in naročnik se obvezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovala vse podatke, do katerih bosta prišla pri medsebojnem poslovnem sodelovanju, kar vključuje tudi celotno komunikacijo preko elektronske pošte in telefona.


9. TEHNIČNA PODPORA

9.1. Naročnik se strinja, da ponudnik nudi podporo zgolj in samo za naše storitve, preko elektronske pošte na naslovu podpora@spletno-gostovanje.si.

9.2. Naročnik se strinja, da bo pred zahtevkom podpore poiskal odgovor v spletnih vsebinah, objavljenih na spletnih straneh ponudnika.

9.3. Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnik ne nudi brezplačnega (tehničnega) svetovanja.

9.4. Naročnik v celoti razume in se strinja, da je v komunikaciji s ponudnikom dolžan upoštevati osnovna pravila bontona, ki narekujejo vljudnost in jasno komuniciranje. V kolikor naročnik tega ne upošteva, si ponudnik pridržuje pravico, da naročniku zavrne vsakršno komunikacijo preko telefona ali v živo in omeji nadaljnjo komunikacijo izključno na elektronsko pošto in navadno pošto.


10. KRŠITEV POGOJEV POSLOVANJA

10.1. Naročnik v celoti razume in se strinja, da si ponudnik pridržuje pravico do ustreznih ukrepov, ki bi bili nujni ob kršitvah zgoraj navedenih členov, npr. takojšnja omejitev oziroma (začasno) zaprtje naročnikovega uporabniškega vmesnika, dostopa do zakupljenega spletnega prostora (strežniškega sistema) in dostopa do nadzorne plošče za spletno gostovanje, brez predhodnega opozorila in brez povračila denarja.

10.2. Naročnik se zavezuje, da bo varoval svoja gesla in ostale zaupne podatke, ki se nanašajo na njegov uporabniški račun ter nas v primeru nepooblaščenega ali domnevnega posega v njegov uporabniški račun takoj oz. najkasneje v roku 24 ur obvestili, vključujoč krajo in izgubo podatkov, spremembo gesla ali ostale varnostne informacije.


11. SPREMEMBA STRANK V OBLIGACIJSKEM RAZMERJU

Naročnik razume in se strinja, da lahko ponudnik skupaj z vsemi storitvami, podatki in pravicami ter dolžnostmi prenese izvajanje storitev na drugo pravno osebo. Ponudnik se zavezuje, da naročnika v primeru take spremembe predhodno pisno obvesti v razumnem časovnem roku, v okviru katerega naročnik navedeni spremembi lahko nasprotuje in prekine sodelovanje s ponudnikom.


12. REŠEVANJE SPOROV

Ponudnik in naročnik se zavezujeta, da bosta vse morebitne spore poskušala rešiti sporazumno.

Za morebitne spore, ki jih ponudnik in naročnik ne bi mogla rešiti sporazumno, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ptuju.


13. SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV

Ponudnik lahko prosto spreminja te splošne pogoje ali spremeni ponudbo storitev, zajetih z naročniško pogodbo. Vsaka taka sprememba postane veljavna sedem (7) dni po tem, ko je objavljena na spletnih straneh ponudnika. Naročnik se strinja, da bo redno obiskoval spletne strani ponudnika in bo tako seznanjen z morebitnimi spremembami. Če se naročnik s spremembo ne bo strinjal, lahko odpove to naročniško razmerje in sicer tako, da v roku sedmih (7) dni po začetku veljavnosti te spremembe ponudniku pošlje odpoved po elektronski ali po navadni pošti.

Prekinitev naročniškega razmerja postane veljavna, ko ponudnik potrdi, da je prejel sporočilo naročnika. Naročnik se strinja, da z uporabo storitev po poteku tega roka upošteva in se strinja z vsemi spremembami splošnih pogojev.